Algemene voorwaarden

Alle gebruikers van de website BelgiŽ Mobiel worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hieronder omschreven voorwaarden. BelgiŽ Mobiel behoudt zich het recht voor tot een gehele of gedeeltelijke aanpassing van deze voorwaarden. Raadpleeg daarom deze voorwaarden regelmatig zodat u op de hoogte blijft van eventuele aanpassingen.

Voorwaarden voor gebruik van BelgiŽ Mobiel

Alle informatie op de website van BelgiŽ Mobiel wordt met zorg samengesteld en gecontroleerd. Desalniettemin kunnen aan de verstrekte informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Alle aanbiedingen op de website worden door derden geplaatst. BelgiŽ Mobiel sluit dan ook iedere aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van aanbiedingen en eventuele gevolgen van door de informatie ontstane transacties uit. Ook behouden wij ons het recht voor, om zonder opgaaf van reden adverteerders en/of geadverteerde voertuigen te weigeren of te verwijderen.

Auteursrechten

Alle auteursrechten en eigendomsrechten met betrekking tot de vormgeving en inhoud van www.nederlandmobiel.nl, waaronder afbeeldingen en teksten zijn eigendom van BelgiŽ Mobiel en worden uitdrukkelijk voorbehouden aan BelgiŽ Mobiel. Hiervan uitgesloten zijn slechts teksten aangeleverd of geplaatst door derden. Het is niet toegestaan om enige informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur te kopiŽren en/of verspreiden in welke vorm dan ook, met uitzondering van het strikt persoonlijke niet-commerciŽle gebruik.

Voorwaarden gesteld aan de inhoud van een advertentie bij BelgiŽ Mobiel

Plaatst u een advertentie dan verklaart u dat u eigenaar bent van de in de advertentie genoemde occasion, ůf dat u kunt aantonen dat u door de eigenaar gemachtigd bent om deze occasion aan te bieden en te verkopen. Tenslotte mag u alleen een advertentie plaatsen als u tenminste 18 jaar oud bent.

De beschrijving en de advertentie van de occasion met al zijn kenmerken moet overeenstemmen met de werkelijkheid. Daarnaast moet u beschikken over de voertuigdocumenten die horen bij de aangeboden occasion en die noodzakelijk zijn voor de overdracht van het voertuig bij verkoop.

Verder staan wij niet toe dat u een advertentie plaatst waarin geen occasion wordt aangeboden. Advertenties voor b.v. auto-onderdelen of diensten worden terstond zonder opgaaf van reden verwijderd.

Eigendomsrechten derden

Het is u uitdrukkelijk niet toegestaan in een advertentie gebruik te maken van teksten en beeldmateriaal afkomstig uit een van de fabrikant van de Occasion afkomstige verkoopbrochure of website, of teksten, dan wel afbeeldingen van een andere bron waarop eigendomsrechten rusten. U vrijwaart BelgiŽ Mobiel voor alle schade en kosten als gevolg van enige aanspraak van een derde op grond van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

Doorplaatsing

BelgiŽ Mobiel plaatst de advertenties door naar andere platformen. Let wel, onze voorwaarden zijn niet van toepassing op het gebruik van deze andere platformen. Wij zijn niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor enige gevolgen van het doorplaatsen van de advertentie op andere platformen.

Door uw advertentie bij BelgiŽ Mobiel te plaatsen geeft u impliciet toestemming voor het doorplaatsen naar andere platformen.

Indien u niet akkoord gaat met de bepalingen zoals opgenomen in deze Voorwaarden dient u het gebruik van BelgiŽ Mobiel te staken een eventueel account te laten verwijderen.

Gegevens die u in het kader van uw account bij BelgiŽ Mobiel invoert dienen juist, volledig en up-to-date te zijn. Indien foutieve of ongewenste gegevens zijn opgegeven kan BelgiŽ Mobiel uw account schorsen of beŽindigen en u het huidig en toekomstig gebruik van het Platform ontzeggen. Het is niet toegestaan een account aan te maken op naam van een derde zonder van deze derde de expliciete aantoonbare toestemming hiervoor te hebben verkregen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit deze voorwaarden en/of het gebruik van BelgiŽ Mobiel worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht.